Годишно Общо събрание на АЗТУЕС

  • 07 Oct 2015
  • 18:00 - 21:00
  • ТУ - София, бл. 1, зала 1154, бул. Кл. Охридски №8

Registration is closed

Годишно Общо събрание на АЗТУЕС, на което ще бъде представена пргорамата за работа на Асоциацията до края на годината.