IT Infrastructure – Virtualisation Technologies

  • 05 May 2016
  • 11:30 - 13:00
  • ТУЕС

Registration


Registration is closed

Лекция за ученици от 11 клас в ТУЕС.

По време на лекцията ще научите:

- Основни принципи на виртуализацията, абстракция на апаратни ресурси, управление и мониторинг.
- Решения за вируализация: VMWare vSphere, MS Hyper-V и SCVMM и други.
- Приложения на виртуализацията: облачни услуги(IaaS, PaaS, SaaS), центрове за данни, решение за малки и средни компании.
- Примери от практиката - осъществени проекти за виртуализация

Водещ: Васил Николов, НР