Въведение в IoT - лекция

 • 27 Apr 2016
 • 12:30 - 14:00
 • ТУЕС, 35 кабинет

Registration


Registration is closed

Въведение в IoT - лекция за ученици от 11 клас

Лекцията ще включва въведение в Internet of Things и практическа част с програмиране на микроконтролер и предаване на към друго приложение.

По време на лекцията ще научите:

 • - Какво е Internet of Things (IoT).
 • - Какво представлява платформата ESP8266 и как може да се програмира.
 • - Примерни приложения за ESP8266:
  • - Управление на светодиод
  • - Четене на данни от сензор (OneWire temperature sensor)
  • - Предаване на данни през WiFi мрежа

  Водещи: Георги Крунев (ТУЕС'95), Георги Константинов, Павел Геневски, SAP