Университет в чужбина - къде, как, защо? Споделено за ТУЕС-ари от ТУЕС-ари

  • 05 Jun 2017
  • 17:45
  • ТУЕС

Registration


Registration is closed

Събитие за 11-токласниците в ТУЕС, на което завършили ТУЕС-ари ще разкажат къде и как са следвали в чужбина.