Общо събрание на АЗТУЕС

  • 16 Feb 2019
  • 14:00 - 19:00
  • ТУЕС,

Registration


Registration is closed

Годишното Общо събрание на АЗТУЕС ще се проведе на 16 февруари 2019 г. в ТУЕС (ул. "Владимир Пашов" 2, жк Младост 1, София 1750).

В този файл ще намерите официалната писмена покана за събранието.

Дневният ред на събранието е:

  1. Доклад за дейността на организацията за 2018 г.

  2. Финансов отчет на АЗТУЕС за 2018 г.

  3. Представяне на Годишната програма за дейността на АЗТУЕС за 2019 г.

  4. Предложение и гласуване на годишен бюджет на АЗТУЕС за 2019 г.

  5. Други

Официалният начален час на събранието е 14:00 ч., но очакваме реалната работа да започне в 15:00 ч., тъй като трябва да изчакаме събирането на кворум, както е заложено в Устава на АЗТУЕС.

Право да гласуват в Общото събрание имат пълноправните членове на АЗТУЕС (завършилите туесари, регистрирани в асоциацията).

Асоциираните членове (ученици) и Почетните членове (преподаватели) са добре дошли на събитието, но без право на глас.