Курс „SIP, RTP и анализ на мрежови трафик“ за 11 клас

  • 20 Jun 2019
  • 10:00
  • 21 Jun 2019
  • 12:30
  • ТУЕС
  • 4

Registration


Registration is closed

Партньорите на ТУЕС от Atos IT Solutions and Services EOOD организират двудневен курс за 11-класниците в училището със следната програма:

  • Ден 1: теоретична част (Основи на Wireshark, SIP и RTP протоколи) – пълна група;

  • Ден 2: практическа част (Анализ на сигнализация и гласов трафик) – на две групи.

Часовете на провеждане през втория ден ще се определят според броя на записалите се и тяхната учебна програма.