Първата учебна година на TUES Inspiration Talks & Workshops

15 Jul 2016 09:48 | Ралица Жикова (Administrator)

През втория срок на тази учебната година се проведе серия от извънкласни занимания за учениците в ТУЕС – TUES Inspiration Talks & Workshops по инициатива на АЗТУЕС и ръководството на училището. Основната цел на поредицата от лекции и практически занимания е да среща учениците в ТУЕС с професионалисти в различни области на ИТ сектора, предприемачи и различни експерти, които да провокират интереса им към новостите в бранша, както и да постави основата на конкретни практически умения сред учениците.

В периода 16 март – 18 юни бяха проведени 11 извънкласни занимания по 8 теми за ученици от 8 до 12 клас. В срещите участваха 12 лектора, 7 от тях ТУЕС-ари, и съвкупно се включиха 185 ученика. Според анкетните карти, попълнени от учениците, 75% намират заниманията за много полезни за тяхното професионално развитие, а други 23% ги оценяват като полезни, с някои изключения. През следващата учебна година учениците ще очакват още подобни занимания, както по конкретни теми като game development, robotics, IoT, AI и др. под., така и по теми, свързани с развитието на soft skills, предприемачество, кариерно развитие.

Още веднъж изпращаме нашите благодарности към:

Ваня Ламбева и Мартин Липовски (ТУЕС1999) от Телелинк, които направиха 4 срещи на тема Кариерно развитие и кандидатстване за работа с ученици от 12 клас;

Таня Динева (ТУЕС'1995) и Невен Динев, които проведоха уъркшоп за SW Testing за 11 клас;

Мария Каменова (ТУЕС'2007) – за лекцията Въведение в SW Testing за 10 клас;

Васил Николов (ТУЕС1999) за специалната лекция на тема Виртуализация за 11 клас;

Георги Крунев (ТУЕС1995), Георги Константинов (ТУЕС2005) и Павел Геневски от развойния център на SAP – за демонстрацията Въведение в IoT за 11 клас;

Теодор Найденов (ТУЕС2002) – за уъркшопа на тема Interactive Web Maps за 11 клас;

Симеон Янчев - за уъркшопа IoT с Arduino за 10 клас;

Бойко Яръмов – за демонстрацията на дронове за 8 и 9 клас.


  •