ТУЕС търси предподаватели по web дизайн и скриптови езици

21 Sep 2017 15:45 | Хинка Станимирова (Administrator)

ТУЕС отново има нужда от вашето съдействие. Училището търси преподаватели по следните специализирани предмети:

  • WEB дизайн за 11 клас (1-2 преподаватели)

  • Материалът, който се преподава е HTML, CSS и въведение в JavaScript. Часовете на 11-ти клас през първия срок се провеждат сутрин.

  • Въведение в скриптовите езици за 8 и 9 клас (2-3 преподаватели)

  • Предметът е свободно избираем. Идеята е да се води на Python и да е увод в програмирането за 8-ми и 9-ти клас. Ангажиментът е 2 уч. часа седмично (между 8:30 и 9:00).

Ако  проявявате интерес, или имате съученик ТУЕС-ар, който би се отзовал, моля свържете се при първа възможност с Любомир Чорбаджиев lchorbadjiev@elsys-bg.org.