От МОН обещават да запазят и утвърдят нормативно образователния модел в ТУЕС!

28 Mar 2018 19:10 | Хинка Станимирова (Administrator)

Изявление на Обществения съвет на ТУЕС

28 март 2018 г.

На днешната среща в Министерство на образованието и науката получихме обещание от министър Красимир Вълчев до 14 април 2018 г. МОН да излезе с юридическо становище за търпимост към фактическото положение на Технологично училище „Електронни системи“ към Технически университет - София до приемане на законови промени, които да урегулират модела на ТУЕС. Този документ ще потвърди запазването на фактическото организационно състояние на училището и на Техническия университет – София като работодател на директора и преподавателите в ТУЕС.

Със заповед на Министъра на образованието и науката да 4 април 2018 г. ще се сформира работна група, която да анализира модела на ТУЕС и да излезе с предложение за промяна в Закона за висшето образование и/или в Закона за предучилищното и училищното образование.

Страните, участващи в срещата, потвърдиха и желанието да си сътрудничат не само за утвърждаване на модела на ТУЕС, но и за неговото мултиплициране.

Благодарим на всички родители, преподаватели, завършили училището, журналисти, представители на компании, организации и приятели, които подкрепят каузата за запазване на модела на ТУЕС!

Специално благодарим на Омбудсмана госпожа Мая Манолова за оказаната подкрепа и ефективната медиация!